Svenska
Engelska

Denna sida är en guide till dig som vill turista i Skåne. Den visar dig till Söderslätts mest intressanta sevärdheter samt andra platser som kan intressera dig som besökare.

Till skillnad från andra turistsidor utgår denna från kartan.

Du drag-markerar en plats eller område du vill besöka så visas alla intressanta platser på en inzoomad karta med klickbara symboler. Du klickar på en symbolen och får upp en faktaruta som beskriver platsen.